„Kubusiowi Przyjaciele Natury”

                 

 W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do XIII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Jest to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli oraz klas I - III szkół podstawowych  poświęcony tematyce ekologicznej, a organizowany przez markę „Kubuś”.

Celem programu jest popularyzacja ochrony przyrody i zasad ekologii,  wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci, zachęcanie dzieci do ruchu i aktywnego spędzania czasu oraz uczenie kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania inicjatyw. Bohaterem programu jest Kubuś, który zaprasza dzieci do wspólnej zabawy i nauki.                       

Udostępnione przez organizatora programu materiały edukacyjne zawierały karty pracy i pomoce dydaktyczne oraz treści multimedialne w formie animowanych filmów i audiobooków,  które wprowadziły najmłodszych w tematykę dbania o przyrodę. 

W programie uczestniczyło 114 uczniów klas II i III naszej szkoły. W okresie od grudnia do czerwca zrealizowano siedem  tematycznych zajęć:

  1. „Dbam o rośliny i zwierzęta, nawet te najmniejsze
  2. „Dbam o aktywność fizyczną”
  3. „Dbam o siebie i jem owoce i warzywa”
  4. „Dbam o zasoby naturalne (powietrze, wodę i energię)”
  5. „Dbam o segregację śmieci i robię z nich coś nowego”
  6. „Dbam o naturę”
  7. „Dbam o środowisko i oszczędzam pieniądze”. 

Edukacja proekologiczna cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.

Dzieci w niezwykle atrakcyjny i aktywny sposób dowiedziały się :

-  co to jest natura, jak dbać o rośliny, jaką rolę pełnią zwierzęta w przyrodzie;

- co to znaczy dbanie o aktywność fizyczną, dlaczego warto się ruszać, jakie są formy ruchu i dyscypliny sportu;

-  jak dbać o siebie, co oznacza pojęcie „odżywianie”, jak skomponować pełnowartościowy posiłek, dlaczego ważne są owoce i warzywa, co szczególnego ma w sobie marchewka, co może być porcją owoców i warzyw;

- do czego potrzebne jest powietrze i w jaki sposób zmniejszyć jego zanieczyszczenie, dlaczego woda jest ważna, jak woda trafia do naszych kranów, skąd bierze się prąd i jak go oszczędzać;

- czym są śmieci i kto je produkuje, jak sprawić, żeby śmieci było mniej, jak segregować śmieci, w jaki sposób można powtórnie wykorzystać śmieci i co można z nich zrobić;

- jaki wpływ na naturę ma człowiek, jakie są tego skutki i co można z tym zrobić, co to znaczy być eko;

- co to jest ekonologia i jak żyć ekonologicznie, jaki wpływ ma zachowanie ekonologiczne na oszczędzanie pieniędzy, jak nie marnować jedzenia oraz jak oszczędzać pieniądze.

Po zakończeniu realizacji programu  każde dziecko otrzymało imienny dyplom, natomiast szkoła  otrzymał tytuł „Kubusiowi Przyjaciele Natury” potwierdzony  Certyfikatem.

 

 CERTYFIKAT

Opracowała

Zyta Chylińska