WARSZTATY PROFILAKTYCZNE

Miesiąc maj i czerwiec w naszych szkołach bogaty był w liczne zajęcia z zakresu profilaktyki oraz zajęć profilaktyczno - wychowawczych. Jako pierwsze odbyły się zajęcia integracyjne po długim okresie nauczania zdalnego. Następnie pedagog i psycholog szkolny w ramach programu „Apteczki Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” przeprowadził warsztaty dotyczące m.in. emocji oraz relacji rówieśniczych. W ramach działań psychologiczno- pedagogicznych została opracowana i przeprowadzona w klasach IV-VIII ankieta, dotycząca  pomocy psychologiczno- pedagogicznej po długim okresie nauki zdalnej. Z ramienia Rzecznika Praw Dziecka odbyło się badanie ankietowe w klasach II i klasach VI również dotyczące wsparcia ucznia i jego rodziny po okresie pandemii. Na zakończenie odbyły się warsztaty dla uczniów klas  I-III Szkoły Filialnej w Piecach dotyczące przemocy werbalnej i agresji oraz dla klas VII PSP w Kaliskach dotyczące uzależnień od środków psychoaktywnych  Podczas dwugodzinnego spotkania uczniowie w teorii poznali pojęcie uzależnienia, natomiast w drugiej części brali aktywny udział w warsztatach, pracując między innymi w grupach nad danym zagadnieniem. Ponadto pojawiły się w szkole gazetki ścienne związane z tematyką uzależnień miedzy innymi od Internetu czy e-papierosów oraz zostały przeprowadzone  zajęcia dla klas młodszych dotyczące emocji, ich wyrażania i rozpoznawania.

Składamy serdeczne podziękowania dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wsparcie finansowe i pomoc w organizacji warsztatów.

 

pedagog i psycholog szkolny

GALERIA ZDJĘĆ