Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty można odbierać

w sekretariacie ZSP Kaliska dnia 9.07.2021.