Szczepienia uczniów, którzy ukończyli 12 lat.

        W związku z organizacją szczepień przeciw COVID-19 dzieci od 12 roku życia na terenie placówek oświatowych prosimy zainteresowanych rodziców o zapoznanie się z treścią listu Ministra Zdrowia i rekomendacjami dla opiekunów. Szczepienie może odbyć się w PSP w Kaliskach lub w Ośrodku Zdrowia Medpharma, w zależności od ilości chętnych osób.

Harmonogram szczepień jest następujący:

  • I tydzień września (2.09. – 3.09.) – tydzień informacyjny

Wychowawcy klas VI – VIII zorganizują spotkania online z rodzicami o charakterze informacyjno – edukacyjnym.

  • II tydzień września (6.09. – 12.09.) – tydzień przygotowania do szczepienia

Zbieranie przez wychowawców zgód od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci (6 września) oraz współpraca z punktem szczepień Medpharma.

  • III tydzień września (13.09. – 19.09.) – tydzień pierwszego szczepienia dzieci

Na szczepienie może zgłosić się również członek rodziny ucznia. Szczepionka przeciw COVID-19 jest darmowa i dobrowolna.

List Ministra Zdrowia                tutaj

Rekomendacje dla rodziców        →     tutaj