Dokumenty

Zestawy podręczników zakupywanych we własnym zakresie

 
Wykaz podręczników i ćwiczeń do religii dla klas 0 - VIII na rok szkolny 2021/2022  
E-podręczniki  dodano 2019-06-27

Ważne dokumenty

 
Regulamin przyznawania Pucharu Przechodniego Dyrektora Szkoły  dodano: 2015-10-09
Program doradztwa zawodowego  dodano: 2020-09-16
Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 - I semestr  
Propozycje tematów godzin wychowawczych   dodano: 2010-09-23
Ciekawa i twórcza lekcja wychowawcza  
REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO KLASY I ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KALISKACH - rok szk. 2021/2022  
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ - rok szk. 2021/202  
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ rok szk. 2021/2022 - spoza obwodu  
Załączniki do wnioski spoza obwodu - rok szk. 2021/2022  
ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021  dodano: 2020-09-16
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy ROK SZKOLNY 2020/2021  dodano: 2020-09-16
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2020/2021  
STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KALISKACH   dodano: 2020-01-30
Procedury zwalniania uczniów z zajęć dydaktycznych  dodano: 2016-03-07
Procedura postępowania w przypadku ataku terrorystycznego w ZSP w Kaliskach  dodano: 2016-04-05
Procedura postępowania w przypadku podejrzenia lub ujawnienia cyberprzemocy  dodano: 2016-12-14
Warunki i kryteria rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021  dodano: 2020-05-25
Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników 2019/2020  dodano: 2019-10-07
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  dodano: 2019-05-08
Regulamin ogólny KCSR - Aqua Centrum w Kościerzynie   dodano: 2020-02-21
Regulamin KCSR - Aqua Centrum w Kościerzynie dla zorganizowanych grup szkolnych  dodano: 2020-02-21
MONITORING WIZYJNY  
Procedura funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.