Zapisy do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2014/2015

Rodzice dzieci, które rozpoczynają w tym roku realizację obowiązku szkolnego proszeni są o wypełnienie w terminie do 30.04.2014r. kart zgłoszeniowych.

Przypominamy! Realizację obowiązku szkolnego od września 2014r. obligatoryjnie rozpoczynają wszystkie dzieci urodzone w 2007r. oraz w okresie od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008r.

Karty zgłoszeniowe dostępne są u pedagoga szkolnego (pokój 105 – parter gimnazjum) lub TUTAJ

                                                     Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
  2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw.
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawach ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.