Regulamin Rozgrywek w Piłkę Siatkową

REGULAMIN ROZGRYWEK MIĘDZYKLASOWYCHW PIŁKĘ SIATKOWĄ DZIEWCZĄT DLA KLAS GIMNAZJALNYCH2012/2013

CEl
1.Popularyzacja siatkówki wśród młodzieży szkolnej.
2.Kształtowanie postaw współdziałania w zespołach klasowych.
3.Przestrzeganie zasad „fair play”(uczciwa ,szlachetna gra).

TERMIN
1.Termin ruchomy zależny od możliwości uczestnictwa poszczególnych klas.

UCZESTNICY
1.W rozgrywkach biorą udział:
      - 3 klasy z I gim.
      - 3 klasy z II gim.
      - 3 klasy z III gim.
2.Każda drużyna liczy 6 zawodniczek w tym ( 1 rezerwowa).
3.W skład drużyny wchodzą uczennice tej samej klasy.

SYSTEM ROZGRYWEK
1.Runda zasadnicza rozgrywana systemem „każdy z każdym”, rozstrzygnie kolejność wygranych meczy w poszczególnych klasach (I, II, III )
2.Do finału przechodzą najlepsze drużyny z poszczególnych klas i rozgrywają mecze systemem „każdy z każdym” o Mistrzostwo Klas Gimnazjalnych w Piłce Siatkowej.
3.W przypadku nie roztrzygnięcia meczy decyduje ilość punktów w zdobytych setach( bez dogrywek).NAGRODY1.Finałowe drużyny otrzymują pamiątkowe dyplomy.

INNE UWAGI
1.Czas gry : do 2 wygranych setów.
2.Wszystkie zawodniczki zobowiązane są do przebrania się w strój sportowy i zmianę obuwia na sportowe i czyste.

 

ORGANIZATORZY: Beata Zaręba, Ewelina Smuczynska