Uwaga! Zmiana w harmonogramie dowozów z miejscowości Piece!

Uwaga! Zmiana w harmonogramie dowozów z miejscowości Piece!

Od 22.10 (czwartek) nastąpiło 5-minutowe przesunięcie godziny dowozu, tj. z godziny 7:35 na godzinę 7:30. 

Zmiana dotyczy tylko pierwszego dowozu dla uczniów klas III-VI SP. 
 
Zmiana zostaje wprowadzona w celu zachowania płynności czasowej pomiędzy pierwszym i drugim dowozem.
 
Godzina drugiego dowozu (7:45) pozostaje bez zmian. 

HARMONOGRAM DOWOZÓW