Wiersze laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego

Wiersze laureatów

Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego:

Tomasza Belinga

Mai Miszewskiej

Emilii Boby

Karoliny Dembickiej