Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 w PSP Kaliska

Plan inauguracji roku szkolnego 2021/2022 w PSP Kaliska w dniu 1 września 2021 r. godzina 10:00:

1. powitanie uczniów klas I szkoły podstawowej przez dyrektora szkoły i wychowawców – hala sportowa (wejście od strony stadionu - hala)

Na spotkanie inaugurujące rok szkolny uczniowie klas I mogą wejść z jednym rodzicem/opiekunem – obowiązują maseczki.

2. spotkanie wychowawców klas II - III z uczniami w salach lekcyjnych (wejście od strony malej sali gimnastycznej):

II a - s. 29

II b - s. 30

III a - s. 12

III b - s. 13

3. spotkanie wychowawców klas IV – VI z uczniami w salach lekcyjnych (wejście główne):

IV a – s. 23

IV b – s. 307

IV c – s. 22

V a – s. 24

V b – s. 202

VI a – s. 27

4. spotkanie wychowawców klas VII – VIII z uczniami w salach lekcyjnych (wejście od strony stadionu):

VII a – s. 304

VII b – s. 302

VII c – s. 201

VIII a – s. 203

VIII b – s. 206

VIII c – s. 301

Absolwenci Szkoły Filialnej w Piecach będą uczęszczać do klasy IV b.

Uczniowie przychodzą do szkoły o wyznaczonej godzinie i udają się do wskazanych sal lekcyjnych. Nie gromadzą się wcześniej na terenie szkoły. Do szkoły należy wchodzić wyznaczonym wejściem. Na terenie szkoły i hali sportowej obowiązują zasady reżimu sanitarnego – dezynfekcja dłoni, dystans, maseczki. W oddzielnym komunikacie przedstawimy informacje na temat harmonogramu dowozów i odwozów uczniów.

p.o. dyr. ZSP Kaliska  
Bogumiła Wałaszewska