Wpłaty na Radę Rodziców - wyniki

  Zgodnie z decyzją Rady Rodziców

dotyczącą wypłacenia klasom, które wpłaciły 100% zadeklarowanej kwoty na Radę Rodziców-wypłacona zostanie 30% kwota jako dofinansowanie do wycieczki szkolnej.

 

Wykaz klas które wpłaciły 100% na Radę Rodziców:

 Klasa I A         - wych. D.Zakościelna-Jekiełek - 241,66

 Klasa II A        - wych. W. Dolna - 800,00      

 Klasa II B        -  wych. M.Jankowska - 813,33

 Klasa III C       -  wych. M. Neubauer -  560,00

 Klasa III A gim  -  wych. B.Lewandowska -  626,66