Dofinansowanie zakupu szkolnych szafek szatniowych

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o dofinansowanie zakupu metalowych szkolnych szafek szatniowych dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach.

Celem istnienia Rady Rodziców jest wspieranie działań Szkoły, dlatego zależy nam na tym, by zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach zapewnić naszym uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w szafkach. Część uczniów korzysta już z szafek i chcielibyśmy aby taką możliwość mieli wszyscy uczniowie ZSP w Kaliskach.

W podziękowaniu za okazane wsparcie przekażemy Państwu certyfikat z podziękowaniem i wpisem na szkolnej stronie internetowej. Wierzymy, że pomoc Państwa  umożliwi zrealizowanie zamierzonych inicjatyw.

Wpłat prosimy dokonywać na nr konta:

18 8342 0009 4200 5698 2000 0001

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Publicznych Długa 53, 83-260 Kaliska

z dopiskiem: dofinansowanie do szafek szkolnych

Przewodniczący Rady Rodziców Dariusz Beling