Zaproszenie na posiedzenie Rady Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców przy Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach uprzejmie zaprasza na posiedzenie Rady, które odbędzie się 6 kwietnia 2017 roku o godz. 17:00 w świetlicy szkolnej oraz spotkanie dotyczące Regulaminu Rady Rodziców o godz. 16:00.

Proponowana tematyka posiedzenia:

 1. Przedstawienie porządku spotkania.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Rodziców z dnia 02.02.2017r.
 3. Analiza Regulaminu Rady Rodziców przy Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach.
 4. Dyskusja
 5. Zatwierdzenie proponowanych zmian w Regulaminie.
 6. Przedstawienie informacji w zakresie zbiórki makulatury na terenie ZSP w Kaliskach.
 7. Przedstawienie informacji dotyczącej wpłat na Komitet Rodzicielski za rok 2016/2017.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie spotkania.

                                                                                                       Przewodniczący Rady Rodziców Dariusz Beling