Regulamin Rady Rodziców

Informujemy, że uwagi do Regulaminu Rady Rodziców

można zgłaszać do przewodniczącego tego organu do 04. 04. 2017r.

Przewodniczący Rady Rodziców ZSP Kaliska: Dariusz Beling