Zaproszenie na posiedzenie Rady Rodziców

Przewodniczący Rady Rodziców przy Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach

uprzejmie zaprasza na posiedzenie Rady,

które odbędzie się 21 czerwca 2017 roku o godz. 17:00 w świetlicy szkolnej.

 Proponowana tematyka posiedzenia:

  1. Przedstawienie porządku spotkania.
  2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Rodziców z dnia 06.04.2017r.
  3. Analiza Regulaminu Rady Rodziców przy Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach.
  4. Zatwierdzenie proponowanych zmian w Regulaminie.
  5. Stan środków Rady Rodziców
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie spotkania.

                                                                                                                       Przewodniczący Rady Rodziców Dariusz Beling