Ubezpieczenie

Informujemy, że w zakładce dokumenty znajduje się informacja dotycząca ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów
Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach w roku szkolnym 2017/2018.