Składka na Radę Rodziców

Szanowni Państwo,


W tym roku szkolnym proponujemy, aby składka na Radę Rodziców wyniosła 40 zł OD DZIECKA - a nie jak dotąd było od rodziny.


Utrzymujemy tradycyjny konkurs, dotyczący zwrotu 30% zebranej wpłaty, tym klasom, które w całości zbiorą zadeklarowaną kwotę.


Wpłatę na Radę Rodziców należy przekazać przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez Bank Spółdzielczy.


Nr rachunku Bank Spółdzielczy

88 8342 0009 4200 5698 2000 0002

posiadacz:

Rada Rodziców działająca przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kaliskach.

Jako tytuł przelewu należy wpisać:

Imię i nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza (np. Jan Kowalski 5a).

Przypominam, że wpłata na Radę Rodziców jest dobrowolna.


Z poważaniem

Ewa Czeplina

Przewodnicząca Rady Rodziców