Nowe Prezydium i Komisja Rewizyjna

We wtorek 29 września br. odbyło się pierwsze w nowym roku szkolnym zebranie Rady Rodziców, przedstawicielki i przedstawiciele wybrali nowe Prezydium i Komisję Rewizyjną.

Przewodniczącą Rady Rodziców została Ewa Czeplina.

Skład Prezydium:

Z-ca Przewodniczącej - Marcin Modrzejewski

Sekretarz -Agnieszka Grycz

Skarbnik - Magdalena Skrzypczak

 Skład Komisji Rewizyjnej:

Monika Szmaglińska

Anna Brzezińska

Monika Gornowicz